Geo-engineering: als het echt dreigt mis te gaan

Als het niet lukt de CO2-concentraties te beheersen, de aarde blijft opwarmen en we ook geen middelen meer hebben ons aan te passen aan het veranderende klimaat, hebben we altijd nog de mogelijkheid tot geo-engineering. – Die boodschap bracht prof. Herman Russchenberg de toehoorders van de BetaBalie lezing van 9 november 2015.

Geo-engineering is het grootschalig ingrijpen op het klimaat van de aarde. Russchenberg laat zien dat het op verschillende aspecten van het klimaat technisch mogelijk is in te grijpen. De belangrijkste twee principes om in te grijpen zijn of het verwijderen van de broeikasgassen, of het vergroten van de uitstraling van de aarde ten opzichte van de invallende zonne-energie.

Schermafbeelding 2015-11-29 om 23.11.11

Verschillende technieken worden bekeken op het tegenhouden van zonne-energie of het vergroten van de uitstraling. Net als Siebesma op 2 november, wijst Russchenberg op het belang van wolken in de atmosfeer als belangrijke factor in het tegenhouden van energie. Wolken zorgen nu al voor een verlaging van de temperatuur op aarde met zo’n 10 graden. Meer wolken op de goede plek, zouden de temperatuur extra kunnen laten dalen met 1 of 2 graden. Belangrijke technisch middel daarvoor is stof. Stofdeeltjes zorgen voor meer condensatie van de waterdamp, dus voor meer wolken. Door extra stofdeeltjes in de atmosfeer te brengen en te variëren in de korrelgrootte ontstaan verschillende effecten van wolkvorming. Men berekende dat er drie gebieden op aarde zijn waar een stofaanpak succesvol zou kunnen zijn: voor de kust van Californië, voor de kust van Chili en voor de kust van Namibië.

Schermafbeelding 2015-11-29 om 23.16.48

Geo engineering wordt de laatste tijd vaker omarmd door, bijvoorbeeld, de republikeinse partij, als argument nu weinig aan klimaatmaatregelen te nemen. De vraag, ook voor Russchenberg, is of het verantwoord is in te grijpen op een zo basaal systeem van de aarde. Het aantal onzekerheden dat ermee gemoeid is, is heel groot. “En we kunnen dit niet testen in een laboratorium. – Maar als de nood echt hoog is, moeten we er wel zoveel mogelijk van weten,” verdedigt Russchenberg de huidige technisch-wetenschappelijke onderzoeken.

De integrale lezing kunt u bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=Km7SE2QjUF0

Reacties