Hoe houden we de leefomgeving gezond ?

Hoogeveen: een wijk uit duizenden, smalle straat, geen bomen, brede voortuinen en rijwoningen. Uit metingen blijkt de temperatuur hier veel hoger dan gemiddeld in de stad. En die temperatuur zal de komende jaren alleen maar toenemen door de opwarming van de aarde. Kunnen we de straat zodanig herinrichten dat we de temperatuur kunnen laten dalen? Zorgen dat het comfort en leefklimaat verbetert? Ja, dat kan.

Tijdens het debat van 21 oktober stond de gezondheid van de mens en het leefcomfort in een veranderend klimaat centraal. En wat een ingenieur er in de buitenruimte aan kan veranderen.
De klimaatverandering heeft invloed op wel 20 gezondheidsaspecten, vertelde Laura Kleerekoper, onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam en PhD aan de TU Delft. Vooral de temperatuurstijging heeft veel effect. Niet alleen de dagtemperatuur stijgt (wat veel mensen juist als een prettig verschijnsel zien), maar vooral de nachttemperatuur neemt toe. Dat heeft negatief effecten op de slaap en gezondheid van de mens. – Er is een tal van ruimtelijke, stedenbouwkundige mogelijkheden om daar iets aan te doen. Kleerekoper geeft daarvan gestructureerd naar soorten wijk een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld Hoogeveen. Waar de versteende voortuinen en boomloze straat her-ingericht zouden kunnen worden.
Kwaliteit van de leefomgeving staat daarbij voorop. Gemeenten zouden dat ook als driver moeten beschouwen voor ingrepen in de openbare ruimte. Anders dan bij wateroverlast zijn temperatuurstijging en de negatieve gevolgen daarvan zulke langlopende processen, dat er nooit 1 moment van echte urgentie zal ontstaan. Investeren in waterbeschermende maatregelen worden daarom veel eenvoudiger genomen.

Kunnen we de baten van de ruimtelijke maatregelen die de gezondheid verbeteren ook inzichtelijk maken? – Ja, toont Heleen Bothof (LUZ Architecten) aan: de TEEB-tool geeft wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de financiële baten van het aanleggen van groen- en watervoorzieningen. De tool wordt nu door diverse gemeenten op locaties getest en toegepast. De toepassing laat zien, dat de TEEB-tool niet alleen gedetailleerd inzicht geeft in financiële baten, maar ook wie er profiteert. De kostenmakers en baathouders zijn meestal niet dezelfde personen of partijen. Zo maakt de TEEB-tool meer duidelijk dan baten: het laat precies zien welke partijen met elkaar om de tafel kunnen gaan om de leefomgeving te verbeteren.

links:
hogeschool van Amsterdam
TEEB-stad

Schermafbeelding 2015-10-23 om 12.25.23

Reacties