Klimaat als aanjager voor integraal beleid: Delft Smart City

“De belangrijkste thema’s voor een slimme, toekomstbestendige stad Delft zijn: energieneutraal, klimaatbestendig en economisch gezond,” constateerden Maartje Scholten en Heleen Bothof bij de presentatie ‘Delft: Smart City’, 18 november in het Prinsenkwartier.

Het Smart-city-onderzoek dat de gemeente Delft met onder andere LUZ architecten, het ministerie IenM en TNO uitvoerde ging zeer systematisch in op deze drie thema’s. – Hoe bereiken we een energieneutrale stad, wat is daarvoor nodig? – Hoe houden we de voeten droog en het hoofd koel bij klimaatverandering? – Hoe zorgen we voor meer bedrijvigheid voor alle Delftenaren? – Al deze onderwerpen zijn secuur en gedetailleerd uitgezocht, berekend en in kaart gebracht.

Op energiegebied moet worden geïnvesteerd in warmtelevering aan woningen en het opwekken van duurzame energie. De omvang van energiegebruik, met name in de zakelijke markt, is echter zo groot dat het een ingewikkelde opgave wordt de doelstelling voor 2050 te bereiken.

Het Westerkwartier zou wel eens het grootste hitte-eiland van Delft kunnen worden, zo laten berekeningen zien. Sterk versteend en dicht bebouwd, houd deze wijk veel warmte vast. Tegelijk is het ook de wijk met een groot wateroverlast-risico. – Aandacht voor deze wijk is gewenst, is de conclusie.

Economisch ligt de nadruk op het vasthouden van het hoger opgeleid personeel, en het ’trickle down’ effect daarvan voor overige bedrijven. De grote groei en hoeveelheid van kleine technologische bedrijven geeft Delft een heel bijzonder positie in de regio.

De Spoorzone blijkt een locatie waar voor alle drie de thema’s grote potenties liggen. “Zorg voor werkgelegenheid in dat gebied! Zie het vooral niet alleen als een woongebied.”

 

Download hier de rapportage: http://www.delft.nl/Bedrijven/Stad_van_innovatie/Delft_Smart_City

Reacties