De Beta Balie is een samenwerking van:

Studium Generale Delft

Theater de Veste

TOP Delft

TU Delft

Ontwerpersvereniging DelftDesign

Stichting Toekomstbeeld der Techniek