Energietransitie

Achtergrond

Nu de traditionele  energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit vlak aanwezig en het ligt voor de hand daar regelmatig aandacht aan te besteden.

De Bèta Balie is een initiatief van de TU Delft, Studium Generale, Prinsenkwartier en Theater de Veste.  Het doel is de interesse en bekendheid van bèta onderwerpen te vergroten onder een breed publiek. Samen met de Buccaneer uit Delft wordt een serie bijeenkomsten over de energietransitie georganiseerd. De Buccaneer is een broedplaats voor startende bedrijven in de energiesector. Een mooie gelegenheid om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en contacten te leggen tussen partijen die actief zijn op dit gebied.

Opzet

De Buccaneer is sterk in het aanbod aan energie en huisvest veel startende bedrijven op dit gebied. Delft Design en TOP zijn via hun leden actief in Delft-e-Design en hebben vooral kennis van gebruikers en tenslotte zijn er via de TU vele contacten over de wetenschappelijke kant van de energie transitie. Het idee is vier bijeenkomsten te organiseren waarbij steeds een onderwerp wordt belicht vanuit diverse invalshoeken.  De bijeenkomsten vinden plaats in de ruimtes van de diverse partners en vinden op donderdag en een keer op diensdag plaats om 20:00 uur.

Locaties:

  • Buccaneer: Paardenmarkt 1A, 2611 PA Delft
  • Prinsenkwartier: Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft
  • Theater de Veste: Asvest 1, 2611PK Delft

Onderwerpen

Energiescenario’s van de toekomst

Tijdens deze lezing en interactieve sessie worden de resultaten met u gedeeld over  toekomst­verkenningen naar energie. In het klimaat akkoord van Parijs hebben vele landen waaronder ook Nederland zich gecommitteerd aan het voorkomen van verdere opwarming van de aarde. Het energiesysteem in voor bijna driekwart verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Er is dus verandering nodig!

In de studie van de Stichting Toekomst beeld der Techniek zijn er vanuit verschillende scenario’s in 2050 gekeken naar de transitiepaden en welke acties er nu nodig zijn om in 2050 een emissievrije energiesysteem te hebben. Aan de hand van voorbeelden gaan we dieper in op de resultaten van het rapport en daarnaast zijn er prikkelende stellingen om te zien welk energiesysteem in 2050 u ziet zitten.

Wat is de energietransitie?

Er is een klimaat akkoord en een energie akkoord. Dat is mooi maar dergelijke akkoorden bestaan uit papier en zoals bekend is papier geduldig. Wordt er voldoende gedaan om de doelstellingen uit deze akkoorden te bereiken en wat kan of moet men van de diverse partijen verwachten? Moet er een nationaal plan komen? Is een aanpassing van regels gewenst? Of zijn andere maatregelen noodzakelijk?

North Sea als energiebron | energie en offshore

De Noordzee is een energiebron met meerdere gezichten. Er zit olie en gas onder de grond, de wind levert energie, er zijn op verschillende plekken aanzienlijke getijde verschillen en sommige mensen beweren dat er uit de verschillen tussen zoet en zout water ook energie is te winnen. Wat is de toekomst van de Noordzee als energiebron en welke inspanning is nodig om deze duurzaam te blijven benutten? Zal de brexit nog van invloed  zijn op de toekomst van de Noordzee als energiebron?

Voorstellingen Energietransitie