Verander de wereld, koop Shell

“Als je Shell snel wilt laten veranderen nar duurzame energie, moet je shareholder worden,” zo betoogt Mark van Baal, ingenieur en wetenschapsjournalist, tijdens de lunchlezing van 19 november aan een stampvolle zaal bij TBM van de TU Delft.

“Jullie zijn de generatie technici die moet zorgen voor een fossielvrije energievoorziening. De technische opties zijn er, maar ze worden nog veel te weinig toegepast.” Dat Shell nog zo weinig doet aan renewable energy wijt Van Baal aan het missen van een goed businessmodel. “Tot nu toe verdient Shell aan iedere liter benzine die jij koopt. Maar bij het opwekken van gratis energie van de zon hoort een ander verdienmodel. Dat model heeft Shell nog niet gevonden. En als het niet uitkijkt vergaat het Shell net als Kodak: wel de techniek, maar niet de flexibiliteit om die nieuwe markt te bedienen.

Maar wat zou er niet kunnen gebeuren als Shell al die miljarden die ze nu investeren in het schoner en rendabel houden van olie en gasboringen, zouden investeren in duurzame technologie?

Van Baal constateerde dat er voor hem maar een mogelijkheid was om Shell daadwerkelijk te veranderen: shareholder worden en van binnenuit de strategie van Shell ondervragen en bijstellen. Sinds een jaar vertegenwoordigd hij een groeiende groep shareholders bij de aandeelhoudersvergaderingen. Zijn inzet wordt gezien en gewaardeerd door het bestuur. Maar tot nieuwe businessmodellen heeft dat vooralsnog niet geleid.

bekijk hier de lezing: https://www.youtube.com/watch?v=1IwOX7-2M10

Reacties