Amazon Picking Challenge

Kanter van Deurzen

Een team ingenieurs uit Delft heeft de Amazon Picking Challenge gewonnen.
‘Team Delft’ won beide finales, waarbij hun robot geheel autonoom met succes een breed scala aan producten heeft verplaatst. Het was de eerste keer dat het team meedeed aan de wedstrijd.
Kanter van Deurzen van Delftrobotics vertelt van het idee, de werkwijze en de gang van zaken tijdens de wedstrijd.
Deze lezing vindt plaats bij TOP Delft, Prinsenkwartier.

gratis en vrij toegankelijk

Reacties