Beta Balie Debat
: De match tussen mens en machine

met Bas ter Weel

Loonongelijkheid in Nederland en in andere landen neemt toe, waardoor hoog opgeleide werknemers uitlopen op de rest. Tegelijkertijd dalen de baankansen van mensen met een gemiddeld opleidingsniveau.

In de afgelopen decennia is de vraag naar hoogopgeleide werknemers nog sneller gestegen dan het al fors toe‐ genomen aanbod. De relatieve lonen en de kans op de arbeidsmarkt van deze groep werknemers zijn dan ook verder gestegen. De arbeidsmarktpositie van mensen met een mbo-opleiding verslechtert. De werkgelegenheid aan de onderkant is relatief stabiel, maar lonen staan daar wel onder druk. Er lijkt een verband met technologische ontwikkeling die vooral routinematig werk automatiseert.

Reacties