CO2 en de zeespiegel, van het Pleistoceen tot nu

door: Appy Sluijs en Joep Storms

In het verleden fluctueerde de CO2 concentratie in de atmosfeer door natuurlijke oorzaken. Sinds de industriële revolutie is de CO2 concentratie gestegen naar 400. De afgelopen 20 miljoen jaar was de CO2 concentratie nooit veel hoger dan in 2015. Maar zo’n 50 miljoen jaar geleden zat er wel 1000 ppm in de atmosfeer, vergelijkbaar met schattingen voor het einde van deze eeuw in een ‘business as usual scenario’.  Wat gebeurde er toen? En begrijpen we dat? – Appy Sluis van de Universiteit van Utrecht gaat hierop in.

Joep Storms, TU Delft gaat in op een ander verschijnsel: De afgelopen 2 miljoen jaar heeft de aarde 20 ijstijden doorstaan, die gekenmerkt werden door sterke temperatuur schommelingen en zeespiegelveranderingen. Met het veranderende klimaat veranderde echter ook de neerslagpatronen waardoor rivieren zich aanpaste en soms veel en soms weinig zand en klei (sediment) naar zee brachten. Juist de kustgebieden zijn erg afhankelijk van de aanvoer van sediment om weerstand te bieden tegen een stijgende zeespiegel.

Reacties