Energietransitie: Energiescenario’s van de toekomst

Energiescenario's van de toekomst

Deze paneldiscussie is gratis en vrij toegankelijk

Tijdens deze lezing en interactieve sessie worden de resultaten met u gedeeld over  toekomst­verkenningen naar energie. In het klimaat akkoord van Parijs hebben vele landen waaronder ook Nederland zich gecommitteerd aan het voorkomen van verdere opwarming van de aarde. Het energiesysteem in voor bijna driekwart verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Er is dus verandering nodig!

In de studie van de Stichting Toekomst beeld der Techniek zijn er vanuit verschillende scenario’s in 2050 gekeken naar de transitiepaden en welke acties er nu nodig zijn om in 2050 een emissievrije energiesysteem te hebben. Aan de hand van voorbeelden gaan we dieper in op de resultaten van het rapport en daarnaast zijn er prikkelende stellingen om te zien welk energiesysteem in 2050 u ziet zitten.

sprekers:
Soledad van Eijk Is projectleider bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek (www.stt.nl).  De laatste anderhalf jaar heeft ze een studie gedaan naar de toekomst van energie. Daarvoor was ze werkzaam als onderzoeker bij Energieonderzoek Centrum Nederland. Op 18 september 2017 zal ze haar publicatie “En toen ging het licht aan…” presenteren in Den Haag.

Benno Schepers is binnen CE Delft (www.ce.nl) projectleider van het thema ‘Duurzame steden’ en heeft scenario’s opgesteld rond duurzame steden. Binnen dat thema worden bestaande en nieuwe kennis en competenties verenigd om met bestaande en nieuwe producten lokale overheden en bedrijven verder te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving op het niveau van de stad.

Shahriar Beigi CEO of Risk Mosaic will be presenting. https://www.riskmosaic.com/index
Risk Mosaic is an energy intelligence company focused on risk visualization for energy companies and investors. Their presentation will be about the energy transition, risks, investments and related matters.

Energietransitie – achtergrond
Nu de traditionele energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit gebied aanwezig en het ligt voor de hand daar regelmatig aandacht aan te besteden.

Opzet
De Buccaneer is een broedplaats voor startende bedrijven in de energiesector en offshore. Een mooie gelegenheid om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en contacten te leggen tussen partijen die actief zijn op dit gebied. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij steeds een onderwerp wordt belicht vanuit diverse invalshoeken.  De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en een keer op dinsdag om 20.00 uur in de ruimtes van de diverse partners.

Locaties:
Buccaneer: Paardenmarkt 1A,  Delft
Prinsenkwartier: Sint Agathaplein 4, Delft
Theater de Veste: Vesteplein 1, Delft

Reacties