North Sea als energiebron | energie en offshore

gratis en vrij toegankelijk
do 14 dec
20:00
De Buccaneer
  • debat

De Noordzee is een energiebron met meerdere gezichten. Er zit olie en gas onder de grond, de wind levert energie, er zijn op verschillende plekken aanzienlijke getijde verschillen en sommige mensen beweren dat er uit de verschillen tussen zoet en zout water ook energie is te winnen. Wat is de toekomst van de Noordzee als energiebron en welke inspanning is nodig om deze duurzaam te blijven benutten? Zal de brexit nog van invloed  zijn op de toekomst van de Noordzee als energiebron?

sprekers: worden binnenkort bekend gemaakt.

 Energietransitie – achtergrond
Nu de traditionele energievoorraden duidelijk minder worden is er een grote energietransitie aan de orde. In Delft is veel kennis op dit gebied aanwezig en het ligt voor de hand daar regelmatig aandacht aan te besteden.

Opzet
De Buccaneer is een broedplaats voor startende bedrijven in de energiesector en offshore. Een mooie gelegenheid om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen en contacten te leggen tussen partijen die actief zijn op dit gebied. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij steeds een onderwerp wordt belicht vanuit diverse invalshoeken.  De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag en een keer op dinsdag om 20.00 uur in de ruimtes van de diverse partners.

Locaties:
Buccaneer: Paardenmarkt 1A,  Delft
Prinsenkwartier: Sint Agathaplein 4, Delft
Theater de Veste: Vesteplein 1, Delft

Reacties