Omgaan met klimaatverandering

door: prof.dr.ir. Pier Vellinga

In deze lezing geeft mede oprichter van het IPCC, Pier Vellinga, ons een beknopte historische beschouwing over de ontwikkeling van de kennis over broeikasgassen en klimaatverandering enerzijds en de ontwikkeling van internationaal beleid anderzijds. Daarna spreekt hij over de Nederlandse initiatieven op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering met aandacht voor het Delta programma en vervolgens wordt inzicht gegeven in de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Tot slot deelt hij met ons zijn  verwachtingen voor de uitkomsten van de topconferentie over klimaatverandering in Parijs die gehouden wordt begin december dit jaar.

http://sg.tudelft.nl/event/omgaan-met-klimaatverandering/

Reacties