Geannuleerd: Technologie en ongelijkheid: Grote gelijkmaker of digitale kloof?

Spreker: Valerie Frissen | Directeur SIDN fonds en hoogleraar digitale technologie en sociale verandering Universiteit Leiden

Gratis registratie voor deze lezing is verplicht via Eventbrite.

In de vroege jaren van het internet werd technologie nog als de grote gelijkmaker gezien: in cyberspace waren we in staat in volledige vrijheid en geheel op eigen kracht een nieuwe en betere wereld te creëren. Een wereld waar voor iedereen een gelijkwaardige plek was en waar ongelijkheid tot het verleden behoorde. In de woorden van de cyberprofeet John Perry Barlow die de beroemde Declaration of the Independence of Cyberspace schreef: “We creëren een wereld die iedereen kan betreden zonder voorrechten of vooroordelen die worden toegekend door ras, economische macht, militaire macht of geboorteplaats. We creëren een wereld waarin iedereen, waar dan ook, zijn of haar overtuigingen kan uiten, hoe bijzonder ook, zonder angst om gedwongen te worden tot stilte of conformiteit.” 

Inmiddels kijken we daar heel anders tegenaan. Niet alleen is de toegang tot het internet nog steeds ongelijk verdeeld en is nog steeds sprake van een digitale kloof, die de bestaande scheidslijnen in de samenleving nog scherper en pijnlijker doet voelen. Cyberspace lijkt ook steeds meer een voedingsbodem te zijn voor schendingen van mensenrechten en voor extreme polarisatie tussen sociale groepen. Het vrije internet is een vrije markt geworden, waar slechts enkele monopolisten de dienst uitmaken en waar digitale burgers zijn gereduceerd tot een dataproletariaat dat gebruikersgemak moet bekopen met grootschalige dataroof en surveillancepraktijken.

Beide beelden zijn natuurlijk sterk uitvergroot en geven daarmee slechts een beperkt beeld van de effecten van digitale technologie op scheidslijnen in de maatschappij en patronen van ongelijkheid. In deze lezing gaan we dieper in op deze effecten en kijken we ook naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Valerie Frissen


De Beta Balie lezing is gratis toegankelijk.
Toegang tot het evenement is alleen mogelijk met een coronatoegangsbewijs in de vorm van een geldige QR code (geprint of op je telefoon).

Reacties