Toekomst van de stad: Stedelijke toekomst

Govert Derix

Spreker: Govert Derix

Voorgaande thema’s laten zien dat er kwesties genoeg zijn die om een oplossing vragen. Er is ongetwijfeld niet één zalig makend concept als remedie voor al deze kwesties maar is wel een aantal noties te benoemen die helpen de juiste maatregelen te nemen. Na de grote crisis van de laatste jaren is er een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om nieuwe maatregelen. Men kan denken aan het verleggen van geldstromen en verantwoordelijkheden of een andere rolverdeling en vaardigheden. Dat heeft consequenties voor opleidingen en opdrachtverlening. De centrale vraag is of de polis nog in staat is tot en eigen politiek of worden de keuzes elders gemaakt?

Programma

Er is op basis van de genoemde thema’s een programma opgesteld. Vanaf woensdag 20 februari tot en met woensdag 20 juni zijn er 5 sprekers uitgenodigd. De avonden beginnen om 20:00 uur en duren maximaal tot 22:00 uur. De volgende tabel geeft een overzicht van de uitgenodigde sprekers.

20 februari 2019, 20:00 uur Koos van Dijken De staat van de stad
20 maart 2019, 20:00 uur Naomi Jacobs Leven in de stad
volgt Floris Alkemade Toekomstige kwaliteit van de stad
15 mei 2019, 20:00 uur Jan-Hendrik Bakker Stedelijke functies
5 juni 2019, 20:00 uur Govert Derix Stedelijke toekomst

Reacties